fbpx

តើមានក្រុមហ៊ុនប៉ុន្មានដែលកំពុងត្រូវការអ្នកជំនាញរចនា ឬ Designer ?

តើលោកអ្នកដឹងទេថា ជំនាញអ្នករចនា ឬDesigner ជាជំនាញត្រូវប៉ាន់? ចង់ដឹងថា ក្រុមហ៊ុននៅកម្ពុជាគឺត្រូវការជំនាញមានច្រើនឬតិច សូមចូលទៅមើលលីងខាងក្រោមនេះ

Read more

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ Design រយៈពេល ២ខែ

សាលាជំនាញពាណិជ្ជកម្ម បណ្តុះណ្តាលជំនាញខ្លីៗដែលជាតម្រូវការទីផ្សារកម្ពុជា និងអន្តរជាតិ។ មាន ទស្សនវិស័យលើកកម្ពស់វិជ្ជាជីវៈ​ដល់​យុវជន យុវនារីកម្ពុជាដើម្បីទទួលបានការងារដ៏ត្រឹមត្រូវ និងប្រកបដោយសក្តានុពលក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៃសាកលភាវូបនីយកម្មបច្ចុប្បន្ន។ ជំនាញ Designer ត្រូវរៀន Adobe Graphic Editors: Photoshop, Illustrator, InDesign ជំនាញគូសរូប ការបង្កើតរូបភាពតូចៗ ទ្រីស្ដីនៃការរចនា ស្លាកសញ្ញា

Read more

សាលាជំនាញពាណិជ្ជកម្មបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវគ្គខ្លី នៅសង្កាត់ព្រែកលាភ

សាលាជំនាញពាណិជ្ជកម្ម បណ្តុះណ្តាលជំនាញខ្លីៗដែលជាតម្រូវការទីផ្សារកម្ពុជា និងអន្តរជាតិ។ ដែលមាន ទស្សនវិស័យ លើកកម្ពស់វិជ្ជាជីវៈ​ដល់​យុវជន យុវនារីកម្ពុជាដើម្បីទទួលបានការងារដ៏ត្រឹមត្រូវ និងប្រកបដោយសក្តានុពលក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៃសាកលភាវូបនីយកម្ម។

Read more

រដ្ឋមន្ត្រីការងារបារាំងផ្តល់៥០០អ៊ឺរ៉ូដល់យុវជន និងអ្នកគ្មានការងារធ្វើដើម្បីរៀនជំនាញ

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការងារបារាំងលោកស្រី Muriel Pénicaudបានរៀបរាប់អំពីកម្មវិធីកែលម្អថ្មីរបស់លោកស្រីដែល​រាប់បញ្ចូលទាំង​ការផ្តល់ឱ្យ​បុគ្គលិក 500 អឺរ៉ូក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីជ្រើសរើសកម្មវិធីហ្វឹកហ្វឺនផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។

Read more

អ្នកជំនាញ៥រូបបានផ្តល់អនុសាស្ត្រអំពីការផ្លាស់ប្តូរការអប់រំ

អ្នកជំនាញនៃអង្គប្រជុំសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបានបង្ហាញ៥ចំណុចក្នុងវិស័យអប់រំក្នុងនោះមានលោក ចេកម៉ា លោកស្រី Ginni Rometty អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន IBM សហស្ថាបនិក LinkedIn និងជាអនុប្រធាននៃផលិតផល Allen Blue រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការងារបារាំងលោកស្រី Muriel Pénicaud និង លោក John Flint នាយកប្រតិបត្តិរបស់ HSBC ។

Read more

«វិមានរំឭកដល់អ្នកស្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី១»

«វិមានរំឭកដល់អ្នកស្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី១» ចងក្រងដោយ៖ លោកស្រី ស៊ន ច័ន្ទអមរា មន្ត្រីលេខាធិការដ្ឋានរបស់ ក្រុមប្រឹក្សាបណ្ឌិត សភាចារ្យ នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា

Read more

ដំណឹងជ្រើសរើសគ្រូភាសាចិន និងអង់គ្លេសក្រៅម៉ោង

សាលាជំនាញពាណិជ្ជកម្ម (Sala Chumneange Peanich Jakama) គឺជាសាលាដែលផ្តល់ ជំនាញផ្សេងៗក្នុងវិស័យពាណិជ្ជទៅ ដល់ មហាជន ទូទៅ សិស្ស និស្សិតទាំងពីរភេទដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការប្រកបការងារនៅតាមបណ្តាក្រុមហ៊ុននានា អង្គការ និងអាចធ្វើអាជីវកម្មដោយខ្លួនឯង ដែលបង្រៀនដោយអ្នកជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍អនុវត្តផ្ទាល់នៅក្នុងវិស័យឯកជន និងរដ្ឋ។ ហើយមានការផ្តល់ជូននូវសញ្ញាប័ត្រ ក្រោយពេលចុះឈ្មោះចូលរៀន។

Read more